Mediaplan

Afhankelijk van de doelgroep en het beschikbare budget kunnen wij u een aantrekkelijke mediamix aanbieden van de voorhanden zijnde mogelijkheden.

Behalve onze eigen media fungeert Publiciteitsbureau A2 ook als intermediair van andere media. Wij kunnen deze verschillende inzetbare media aanbieden tegen lagere tarieven dan u zelf kwijt zou zijn.