Over A2 Communicatie

A2 Communicatie is een cultureel publiciteitsbureau gevestigd in Amsterdam en is actief in heel Nederland. Het bureau heeft zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met het verspreiden van affiches op middelbare scholen en publieke locaties, onder de namen De Cultuurkoker en De Uitkast.

Recent is besloten het aanbod aan producten en diensten uit te breiden. Het actuele aanbod behelst een mix van enerzijds een ‘cultureel postkantoor' met een divers aanbod aan verzendservices, anderzijds een marketing instrument, waarbij zaken als het opstellen van een marketingplan, vormgeven van publiciteitsmateriaal, verzorgen van drukwerk en het inzetten van andere media worden aangeboden.